Το 1ο Συνέδριο Στελεχών και η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Καρκίνου που έλαβε χώρα στο Crowne Plaza Athens, από 3 έως 5 Φεβρουαρίου 2017,
υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδας, της Ελληνικής
Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής, της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής
Ογκολογίας, της Εταιρείας Μελέτης Καρκίνου του Πεπτικού Συστήματος και
τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού διακεκριμένων Καθηγητών Ιατρικής, Διευθυντών
Ογκολογικών Κλινικών και Ακτινοθεραπευτικών Μονάδων, οικονομολόγων υγειας και
λοιπών επιστημόνων και ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία.