Με σημείο αναφοράς την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου στις 4 Φεβρουαρίου 2022,
η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, διοργανώνει το 6ο
Ετήσιο Συνέδριο της με τίτλο:
«Καρκίνος: Στο κατώφλι μιας νέας εποχής»
το οποίο θα διεξαχθεί στις 3 – 5 Φεβρουαρίου 2022.