Για την αντιμετώπιση του καρκίνου κάθε μέρα μετρά ήταν το κύριο μήνυμα, το οποίο οι σαράντα
σύλλογοι ασθενών με καρκίνο, μέλη της ΕΛΛΟΚ, έστειλαν στην πολιτεία στη διάρκεια του τριήμερου
Συνεδρίου.