Την ανάγκη της συστηματικής συμμετοχής των εκπροσώπων των
οργανώσεων ασθενών στους Οργανισμούς Αξιολόγησης Ιατρικής
Τεχνολογίας (ΗΤΑ), ανέδειξε η Ημερίδα, που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σχετικά με την πορεία της συνεργασίας για την αξιολόγηση
τεχνολογιών υγείας (HTA), σήμερα στις Βρυξέλλες με θέμα «Ο δρόμος
της συνεργασίας για την αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας: οι απόψεις
των ενδιαφερομένων».