Την ώρα που όλη η Ευρώπη σχεδιάζει την επόμενη μέρα για την αποτελεσματική
και ολιστική διαχείριση του καρκίνου μέσα από το Europes’Beating Cancer Plan,
Την ώρα που συζητάμε τη βελτίωση της περίθαλψης των καρκινοπαθών με
προγράμματα κατ’ οίκον χορήγησης θεραπειών θέτοντας την ποιότητα ζωής σε
πρώτο πλάνο,