Συχνές είναι τον τελευταίο καιρό οι καταγγελίες που δέχεται η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου
από ασθενείς οι οποίοι, παρά τα περί του αντιθέτου προβλεπόμενα από τις σχετικές
συμβάσεις με τον ΕΟΠΠΥ, υποχρεώθηκαν να καταβάλουν επιπλέον χρήματα για την
πραγματοποίηση ακτινοθεραπειών σε συμβεβλημένα ιδιωτικά κέντρα.