Με επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας, ανέλαβε η Ελληνική Πλατφόρμα διαλόγου “All.Can
Greece”, να αναδείξει την μεγάλη ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών από την πολιτεία που
θα εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη συνέχιση της ογκολογικής περίθαλψης στη χώρα κατά τη
διάρκεια της πανδημίας COVID-19.