Εν όψει των προσεχών εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που θα διεξαχθούν στην Ελλάδα στις 09 Ιουνίου 2024,  η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, η Ένωση Ασθενών Ελλάδος και η Ένωση Σπανίων Ασθενών Ελλάδος, εκπροσωπώντας τα δικαιώματα των ασθενών, παρουσιάζουν το παρόν κείμενο θέσεων αναφορικά με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές στο πεδίο της Υγείας, καλώντας τους υποψήφιους Έλληνες Ευρωβουλευτές να δεσμευτούν για την προώθηση και την ενεργή υποστήριξη των παρακάτω θέσεων.

Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και στη χώρα μας, η ισότητα και η ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγαθά υγείας αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα κάθε πολίτη. Ωστόσο, οι ανισότητες στον τομέα της υγείας παραμένουν έντονες, επηρεάζοντας δυσανάλογα τους πλέον ευάλωτους πληθυσμούς. Παραμένει επιτακτική η ανάγκη να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου, γεωγραφικής τοποθεσίας ή άλλων παραγόντων, έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υγειονομικές υπηρεσίες και σε καινοτόμες θεραπείες. Η δέσμευση για ισότιμη πρόσβαση απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες σε επίπεδο πολιτικής, ενίσχυση των υποδομών υγείας, και εξάλειψη των εμποδίων που περιορίζουν την πρόσβαση σε ζωτικής σημασίας φροντίδα. Μόνο μέσα από συλλογική δράση μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η υγεία παραμένει καθολικό αγαθό, και δικαίωμα για όλους.