Εδώ και πολλά χρόνια, πάγιο αίτημα των ασθενών με καρκίνο αποτελεί η ύπαρξη ενός οργανωμένου
συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Ενός σύγχρονου μηχανισμού που θα μπορεί να
ανταποκρίνεται και να καλύπτει τις ανάγκες των ογκολογικών ασθενών και επιβιωσάντων και το οποίο
θα δίνει έμφαση στην ενημέρωση του πληθυσμού, την πρόληψη και τον πληθυσμιακό προσυμπτωματικό
έλεγχο για τον καρκίνο, ενώ ταυτόχρονα θα δίνει τη δυνατότητα στους ίδιους τους ασθενείς με καρκίνο
να έχουν πρόσβαση στις κατάλληλες δομές, που θα οδηγήσει σε αποσυμφόρηση των νοσοκομείων μας,
χωρίς την ταλαιπωρία που σήμερα υφίστανται ασθενείς και οικείοι.