Ο Σεπτέμβριος, είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για όλους τους τύπους
αιματολογικού καρκίνου και επίσης ο μήνας για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, συνεχίζοντας τις δράσεις των προηγούμενων ετών,
διοργανώνει διαδικτυακή Επιστημονική Ημερίδα την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 17.00 – 19.30
με τίτλο
“Αιματολογικός Καρκίνος – Η Επόμενη Μέρα”