Με μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού και πλήθος συμμετεχόντων ολοκληρώθηκε η
επιστημονική Ημερίδα για τον Καρκίνο του Πνεύμονα που διοργάνωσε η Ελληνική
Ομοσπονδία Καρκίνου-ΕΛΛΟΚ με τίτλο:
«Ο Καρκίνος του Πνεύμονα ως Μείζον Θέμα Δημόσιας Υγείας»
η οποία διεξήχθη διαδικτυακά την Τρίτη 30 Νοεμβρίου και ώρα 16:00-19:00.