Οι δυνατότητες που προσφέρουν τα νέα εξελιγμένα τεστ βιοδεικτών, καθώς και οι πολλαπλές
δυσχέρειες που εξακολουθούν να εμποδίζουν την διευρυμένη πρόσβαση σε αυτά αναδείχθηκαν στην
επιστημονική ημερίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου για τους καρκινικούς βιοδείκτες, με
τίτλο:
«Βελτιώνοντας την Ογκολογική Περίθαλψη με Ευρύτερη Πρόσβαση σε Υψηλής Αξιοπιστίας Τεστ Βιοδεικτών»
η οποία διεξήχθη διαδικτυακά στις 15 Ιουλίου 2021.