Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές
Επιβάλλεται η διεπιστημονική αντιμετώπιση των Καρκίνων του Ουρογεννητικού
Το μοριακό προφίλ του όγκου υποστηρίζει την επιλογή της θεραπείας
Η αιματουρία απαιτεί άμεση επίσκεψη στον ουρολόγο
Η δακτυλική εξέταση είναι καθοριστικής σημασίας για τον καρκίνο του προστάτη