Έχοντας διαπιστώσει τα κενά ενημέρωσης αλλά και σύγχυσης των ασθενών και του
κοινού σχετικά με τις νέες θεραπείες, τις ομοιότητες και τις διαφορές τους, το πού και
πως χρησιμοποιούνται, για την αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με τις δυνητικές
παρενέργειες τους, τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν μαζί ή χωριστά με άλλη
αντινεοπλασματική θεραπεία, η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου αποφάσισε τη
διοργάνωση Επιστημονικής Διημερίδας ενημέρωσης& ευαισθητοποίησης για τις νέες
θεραπείες και τους βιοδείκτες.