Έχει σημειωθεί έλλειψη etoposide, βασικού αντινεοπλασματικού φαρμάκου, το οποίο χρησιμοποιείται
στη χημειοθεραπεία πολλών μορφών καρκίνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το etoposide περιλαμβάνεται
στη λίστα Βασικών Φαρμάκων για τον Καρκίνο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας