Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 05 Οκτωβρίου και το Σάββατο 06 Οκτωβρίου
2018 στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Hotel στην Αθήνα, η Επιστημονική διημερίδα της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ με τίτλο:
“Νέες θεραπείες για τον Καρκίνο”
“Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους ασθενείς & τους γιατρούς”