Αλματώδεις χαρακτηρίζονται οι εξελίξεις των τελευταίων χρόνων, τόσο σε επίπεδο
διάγνωσης, όσο και σε επίπεδο θεραπείας των αιματολογικών κακοηθειών. Οι νέες
θεραπευτικές προσεγγίσεις έχουν αποδεδειγμένα αυξημένη αποτελεσματικότητα ενώ
ταυτόχρονα βελτιώνουν σημαντικά την ποιότητα ζωής και το προσδόκιμο επιβίωσης των
ασθενών με κακοήθη αιματολογικά νοσήματα.