✓ Η ενημέρωση, η αποφυγή των παραγόντων κινδύνου και ο προσυμπτωματικός
έλεγχος είναι καίριας σημασίας ζητήματα για τον καρκίνο του πνεύμονα.
✓ Η έγκαιρη διάγνωση αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης των ασθενών με
καρκίνο του πνεύμονα.
✓ Νέα, πιο αποτελεσματικά όπλα έχουν προστεθεί στην αντιμετώπιση του καρκίνου
του πνεύμονα, χάρη στις δυνατότητες που προσφέρει η εξατομικευμένη ιατρική.
✓ Απαραίτητη για τους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα η υποστηρικτική και
παρηγορική φροντίδα, η οποία βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής τους.
✓ Η διεξαγωγή κλινικών μελετών για τον καρκίνο του πνεύμονα στη χώρα μας αποτελεί
κομβικής σημασίας παράγοντα για την πρόσβαση σε νέες καινοτόμες θεραπευτικές
προσεγγίσεις.