Η Επιστημονική Διημερίδα για τις Νέες Θεραπείες στον καρκίνο θα επιχειρήσει να
παρουσιάσει το σύγχρονο πρόσωπο της ανοσοθεραπείας, θα μας ενημερώσει για τα
βιολογικά και τα βιο–ομοειδή φάρμακα και θα αναζητήσει το ρόλο και τη σημασία
των νέων μοριακών, γονιδιακών και άλλων βιοδεικτών για τους ασθενείς και το ίδιο
το σύστημα υγείας.