Η επόμενη μέρα του 8ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου είναι μια μέρα μεγάλης αισιοδοξίας για την επιτάχυνση των εξελίξεων, είναι μέρα που η Ελλάδα βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην Ευρώπη και στην εφαρμογή νέων πρακτικών για τον καρκίνο.