Κάθε χρόνο η επιβίωση από τον καρκίνο υπολογίζεται ότι αυξάνεται κατά 3%, χάρη
στις σημαντικές εξελίξεις που σημειώνονται στην ογκολογική περίθαλψη. Οι
άνθρωποι που έχουν νοσήσει από καρκίνο έχουν δικαίωμα να επανενταχθούν στην
κοινωνική και οικονομική ζωή, χωρίς να υφίστανται διακρίσεις εξαιτίας του ιστορικού
τους.