Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης του 2018
διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με τίτλο
«Γνωρίζουμε τον Αιματολογικό Καρκίνο»
που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018 στο ξενοδοχείο ΚΑΨΗΣ στην Θεσσαλονίκη.