Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η Επιστημονική Διημερίδα της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Καρκίνου για τον Καρκίνο του Πνεύμονα, στις 29 & 30 Νοεμβρίου 2019 στο ξενοδοχείο
AMALIA στην Αθήνα με κεντρικό τίτλο
«Η Αναπνοή μας, η Ζωή μας»