Λόγω των σοβαρών θεμάτων πολιτικής υγείας στο χώρο του καρκίνου, η ΕΛΛΟΚ έχει δρομολογήσει
συναντήσεις με τον Υπουργό Υγείας, τους πολιτικούς αρχηγούς, και τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές
επιτροπές, προκειμένου να τους ενημερώσει για τα προβλήματα που απασχολούν τους ασθενείς και
τους πολίτες και για τις θέσεις της.