“ Όλοι έχουν το δικαίωμα στην ζωή, γιατί να μένεις στην αφάνεια;”
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου για 2η συνεχόμενη χρονιά συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εκστρατεία
Ενημέρωσης #MakeSenseCampaign για τον Καρκίνο Κεφαλής & Τραχήλου (ΚΚ&Τ).