Αθήνα, 10 Μαΐου 2021: Οι Roche Hellas και Roche Diagnostics Hellas ανανεώνουν
την επιτυχημένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης “forHER”, με
κεντρικό μήνυμα «Η “γυμνή φωτογραφία” που κάθε γυναίκα πρέπει να έχει».
Παράλληλα, παρουσιάζουν τη νέα μορφή της ομώνυμης ιστοσελίδας www.forher.gr, η
οποία έχει εμπλουτιστεί, μεταξύ άλλων, με ενημερωτικό υλικό, όπως άρθρα, podcasts
και άλλο ψηφιακό υλικό, σχετικά με την πρόληψη και τη θεραπεία του καρκίνου του
μαστού και των τύπων καρκίνου που αφορούν στο γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα,
όπως ο καρκίνος των ωοθηκών, του τραχήλου της μήτρας και του ενδομητρίου.