Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ διοργανώνει επιστημονική διημερίδα
για την εξατομικευμένη ιατρική με τίτλο “Η πρόσβαση στην εξατομικευμένη
ιατρική σήμερα και αύριο”, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 9 & 10 Νοεμβρίου
2023 στο ξενοδοχείο Athens Zafolia Hotel (Λεωφ. Αλεξάνδρας 87-89, Αθήνα).