Τα άτομα που επιβιώνουν από τον καρκίνο είναι κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο
όλο και περισσότερα, χάρη στις νέες θεραπευτικές επιλογές που είναι πλέον
διαθέσιμες για την αντιμετώπισή του, αλλά και στις δυνατότητες που προσφέρει
η έγκαιρη διάγνωση. Η Ημέρα Επιβίωσης από τον Καρκίνο, που τιμάται κάθε
χρόνο την πρώτη Κυριακή του Ιουνίου, γιορτάζει αυτή τη βελτίωση που έχει
σημειωθεί στην επιβίωση, ενθαρρύνει και εμπνέει εκείνους που νοσούν από
καρκίνο και ταυτόχρονα τιμά τη μνήμη των ατόμων που έφυγαν από τη ζωή.