Η Παγκόσμια Ημέρα Επιβίωσης από τον Καρκίνο, είναι μία ημέρα γιορτής για τους ανθρώπους που
κατάφεραν να ξεπεράσουν τη νόσο, ημέρα ενδυνάμωσης και υποστήριξης των ασθενών και των
οικείων τους, ημέρα μνήμης για όσους/ όσες μας άφησαν, καθώς και ημέρα υπενθύμισης ότι οι
κοινοί αγώνες των ασθενών και των συλλόγων τους πρέπει να συνεχιστούν με στόχο την πρόσβαση
σε έγκαιρη, καθολική και ισότιμη ογκολογική περίθαλψη και φροντίδα, ψυχοκοινωνική υποστήριξη
από τη διάγνωση, αποκατάσταση και επανένταξη στην κοινωνική ζωή και την απασχόληση, αλλά και σε
αξιοπρεπή φροντίδα τέλους ζωής.