Στη σημασία της ενεργής συμμετοχής των ογκολογικών ασθενών σε όλα τα στάδια
των ερευνών για τον καρκίνο ήταν αφιερωμένη η επιστημονική ημερίδα της All.Can
Greece με τίτλο “Οι ασθενείς στην πρώτη γραμμή της έρευνας για τον καρκίνο”,
που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου.