Η πρώτη Κυριακή του Ιουνίου κάθε χρόνο είναι αφιερωμένη στην επιβίωση από τον καρκίνο, στη χαρά
ότι είμαστε καλά, συνεχίζουμε τη ζωή μας, ίσως όχι όλοι όπως πριν, αλλά είμαστε εδώ. Είναι επίσης
ημέρα μνήμης για όσους συγγενείς και φίλους δεν είναι πλέον μαζί μας.