Η Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία, εορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου από το 1990, μετά
από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.