Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου-ΕΛΛΟΚ διοργάνωσε την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου διαδικτυακή
συνέντευξη Τύπου στην οποία παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα για την Ελλάδα της Πανευρωπαϊκής
Έρευνας για τη Χρήση, Έγκριση και Αποζημίωση Βιοδεικτών των IQNPath-ECPC-EFPIA “Βελτιώνοντας
την Ογκολογική Περίθαλψη με Ευρύτερη Πρόσβαση σε Υψηλής Ποιότητας Τεστ Βιοδεικτών”.