Με κοινή πρόταση των μελών της προς την πολιτεία παρεμβαίνει στη δημόσια
συζήτηση η πλατφόρμα διαλόγου All.Can Greece, παρουσιάζοντας συστάσεις
πολιτικής για την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον
Έλεγχο του Καρκίνου, εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καρκίνου στις 4
Φεβρουαρίου.