Η ανάγκη εστίασης της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
ασθενών με καρκίνο και η σημασία της διεπιστημονικής προσέγγισής της, αναδείχθηκαν κατά τη
διάρκεια της διαδικτυακής επιστημονικής ημερίδα της All.Can Greece, με τίτλο:
«Ποιότητα Ζωής των Ασθενών με Καρκίνο: Μια δια-τομεακή προσέγγιση»
και η οποία διεξήχθη την Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022.