Η ημερίδα εστίασε σε όλα τα σημαντικά ζητήματα γύρω από τον καρκίνο του
προστάτη, όπως είναι η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση, οι τρόποι αντιμετώπισης,
αλλά και η διαχείριση των επιδράσεων της νόσου σε ψυχολογικό επίπεδο.