Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου διοργανώνει επιστημονική διημερίδα για τις
αιματολογικές κακοήθειες με τίτλο «Προς μία νέα εποχή διάγνωσης και θεραπείας», η οποία
θα πραγματοποιηθεί στις 23-24 Σεπτεμβρίου 2022 στο ξενοδοχείο Divani Palace
(Παπαναστασίου 19) στη Λάρισα, με υβριδική μορφή.