Παρά το γεγονός ότι το Σχέδιο Νόμου για τη Δημόσια Υγεία αναρτήθηκε για διαβούλευση την
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου στις 4 Φεβρουαρίου και παρά το ότι ο ίδιος ο
Πρωθυπουργός με δηλώσεις του έχει αναγάγει σε στρατηγικής σημασίας και υψηλής
προτεραιότητας την ανάληψη δράσης για την πρόληψη και τον έλεγχο του καρκίνου, το Σχέδιο
Νόμου του Υπουργείου Υγείας δεν κάνει ουσιαστικά καμία συγκεκριμένη αναφορά για τον
καρκίνο.