Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να αποδοθούν με λόγια οι εικόνες από τις πυρόπληκτες
περιοχές που όλες τις προηγούμενες μέρες αντικρίζαμε από τις τηλεοράσεις μας. Τώρα
όλοι οφείλουμε να βοηθήσουμε, άμεσα και στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, τους
ανθρώπους που βίωσαν αυτές τις σκληρές στιγμές και να σταθούμε πλάι τους.