Ένας στους έξι Ευρωπαίους υπολογίζεται ότι θα νοσήσει από κάποια μορφή καρκίνου του δέρματος
στο άμεσο μέλλον. Οι καρκίνοι του δέρματος με τη δραματική αύξηση που παρουσιάζουν τις
τελευταίες δύο δεκαετίες αποτελούν πλέον μείζον θέμα δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Και
όμως, είναι δυνατόν να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν σε μεγάλο βαθμό με τη συντονισμένη
ενημέρωση και κοινή δράση πολιτών, επαγγελματιών υγείας, φορέων και κρατών.
Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα της διαδικτυακής επιστημονικής Ημερίδας για τον καρκίνο του
δέρματος, την οποία διοργάνωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου την Πέμπτη 12 Μαΐου 2022 με
τίτλο:
“Στον Ήλιο με Ασφάλεια”