Σε συνέχεια των από 25 Μαΐου και 18 Ιουνίου 2018 Δελτίων Τύπου μας, σχετικά με την έλλειψη του
βασικού αντι-νεοπλασματικού φαρμάκου etoposide, σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν επικοινωνίας με
τον ΙΦΕΤ, ενημερωθήκαμε ότι η παραγγελθείσα ποσότητα 6.500τεμ. είχε προβλήματα συσκευασίας και
επεστράφη.