Για πρώτη φορά οι εμπλεκόμενοι φορείς στην ογκολογική περίθαλψη μεταξύ των οποίων οι
Ασθενείς, Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες, Επαγγελματίες υγείας, Ακαδημαϊκοί,
Οικονομολόγοι Υγείας , φαρμακευτικές εταιρείες, ανακοίνωσαν επίσημα την σταθερή βούλησή
τους να συνεργασθούν, να παρέμβουν, να υποβάλουν συστάσεις πολιτικής για τον καρκίνο,
να αναλάβουν δράση και κοινές πρωτοβουλίες με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα,
προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης και φροντίδας
στη χώρα μας.