Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Υγείας να
ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα των ογκολογικών ασθενών, το οποίο επανειλημμένα έχει τεθεί ως
προτεραιότητα στις επαφές μας με την ηγεσία του.