Ο Νοέμβριος είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Πνεύμονα και η Ελληνική
Ομοσπονδία Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ αναγγέλλει την επίσημη παρουσίαση του νέου οδηγού για
νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα, η οποία θα γίνει κατά τη διάρκεια
της επιστημονικής διημερίδας για τον καρκίνο του πνεύμονα με τίτλο: “Καρκίνος του
Πνεύμονα: Δεν φοβόμαστε. Ενημερωνόμαστε!”, στις 4 & 5 Νοεμβρίου 2022 στο Ξενοδοχείο
Royal Olympic, στην Αθήνα.