Η προαγωγή της ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και της ασφάλειας ασθενών και
υγειονομικού προσωπικού αναδείχτηκαν ως καίρια ζητήματα πολιτικής υγείας,κατά τη διάρκεια της
διαδικτυακής επιστημονικής Ημερίδας της All.CanGreece, με τίτλο:
“Ποιότητα & Ασφάλεια Υπηρεσιών Υγείας στα Ογκολογικά Νοσοκομεία”
η οποία διεξήχθη τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου και ώρα 16:00‐18:30