Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο
«Με στόχο τη βέλτιστη ογκολογική φροντίδα»
η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 από τις 16:00 έως 19:30.