Με ένα workshop με τίτλο «Κλινικές Μελέτες για τον καρκίνο του πνεύμονα: Ο ρόλος των
ασθενών», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Royal Olympic
στην Αθήνα, στο πλαίσιο της επιστημονικής διημερίδας «Καρκίνος του Πνεύμονα: Δεν
φοβόμαστε. Ενημερωνόμαστε!», η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου στοχεύει στην έγκυρη
ενημέρωση του κοινού σχετικά με τον ρόλο και τη σημασία που έχει η συμμετοχή των
ασθενών στις κλινικές μελέτες.