ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Η Υγεία είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Κατοχυρώνεται σε Σύμφωνα και Συμβάσεις των Διεθνών Οργανισμών, στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Σύνταγμα της Ελλάδας και στην Ελληνική νομοθεσία.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδας:

 • Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας.
 • Το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων.
 • Τα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωματική κάκωση, βλάβη υγείας, ή άσκηση ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας απαγορεύονται και τιμωρούνται, όπως νόμος ορίζει.

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, τα δικαιώματα των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, είναι ως εξής:

Κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από ιθαγένεια, χρώμα, τόπο κατοικίας, νομική κατάσταση, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, σεξουαλικό προσανατολισμό, οικονομική κατάσταση ή ασφαλιστική κάλυψη:

 • έχει δικαίωμα στην υγεία και αξίωση από το κράτος να του εξασφαλίσει πρόσβαση σε ποιοτικές και ασφαλείς υπηρεσίες υγείας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του
 • έχει το δικαίωμα στην παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και νοσοκομειακής περίθαλψης με σεβασμό στην αξιοπρέπεια, την ελευθερία και στην ασφάλειά του
 • έχει δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη (σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος, γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του)
 • έχει δικαίωμα να ενημερωθεί πλήρως για την κατάσταση της υγείας του και να συμμετέχει στη λήψη κάθε απόφασης που τον αφορά
 • έχει το δικαίωμα να πληροφορηθεί έγκαιρα για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν ή να προκύψουν εξαιτίας διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων
 • έχει δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και του απόρρητου των προσωπικών του πληροφοριών
 • έχει το δικαίωμα του σεβασμού και της αναγνωρίσεως των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων
 • έχει δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί και να καταθέσει ενστάσεις για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που πραγματοποιείται σε μονάδα υγείας.

Κάθε ασθενής έχει δικαίωμα να γνωρίζει τα δικαιώματά του. Σε περίπτωση δυσκολίας κατανόησης έχει δικαίωμα στην ενημέρωση και επεξήγηση. Γι’ αυτό απευθύνεται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ https://www.moh.gov.gr/articles/citizen/dikaiwmata-lhptwn-yphresiwn-ygeias/

ΠΑΡΟΧΕΣ

Για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαγνωστεί με οποιασδήποτε μορφή καρκίνου υπάρχουν ορισμένες διευκολύνσεις/παροχές/δικαιώματα που παρέχει το κράτος, στο πλαίσιο της κοινωνικής προστασίας των ατόμων με αναπηρία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση των διευκολύνσεων/παροχών αυτών, είναι να έχει εκδοθεί για τον ενδιαφερόμενο απόφαση αναγνώρισης ποσοστού αναπηρίας 67% και άνω (πλην ορισμένων παροχών για τις οποίες απαιτείται ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω).

Σε όλες τις περιπτώσεις παροχών και δικαιωμάτων είναι σημαντικό και απαραίτητο ο/η ασθενής να απευθύνεται πρώτα στον ασφαλιστικό του φορέα, γιατί η διαδικασία χορήγησης παροχών υπόκεινται σε μικρές διαφοροποιήσεις από φορέα σε φορέα. Σε περίπτωση ανεργίας ή καθεστώς ανασφάλιστου, ο ασθενής πρέπει πρώτα να κλείσει ραντεβού στο οικείο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου κατοικίας του. Στις παρακάτω περιπτώσεις παροχών και δικαιωμάτων που αναγράφονται κρίνεται απαραίτητο ο/η ασθενής να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία για την λήψη πιστοποιητικού αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

Για παράδειγμα, πολίτες οι οποίοι τους έχει αναγνωριστεί ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω μπορούν να έχουν πρόσβαση στις παρακάτω διευκολύνσεις παροχές:

 • Μείωση φόρου κατά 200 ευρώ για τον φορολογούμενο και τα εξαρτώμενα μέλη του.
 • Δωρεάν μετακίνηση με τα ΜΜΜ και έκπτωση 50% σε όλες τις διαδρομές λεωφορείων των ΚΤΕΛ
 • Κάρτα Πολιτισμού (δωρεάν μουσεία , έκπτωση σε θεάματα)
 • Κοινωνικό τιμολόγιο στο ρεύμα
 • Μείωση δημοτικών τελών
 • Θέση στάθμευσης
 • Δυνατότητα για μειωμένο ωράριο εργασίας (δημόσιο/ιδιωτικό τομέα)
 • Χορήγηση αναρρωτικής άδειας (άρθρο 54 και 55 του Υπαλληλικού Κώδικα Ν.3528/2007)
 • Δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης/αναπηρικής σύνταξης.
 • Προνοιακό επίδομα  (όσοι δεν ασκούν επάγγελμα και δεν δικαιούνται σύνταξη ή κάποια άλλη οικονομική ενίσχυση)
 • Επίδομα απόλυτης αναπηρίας (συμπαράστασης ετέρου προσώπου)
 • Επίδομα αεροθεραπείας (παρέχεται στους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών οργανισμών, εφόσον πάσχουν από καρκίνο των πνευμόνων και απόφαση ΚΕΠΑ για το χρονικό διάστημα από 1/6 έως 31/8 κάθε έτους. Καταβάλλεται το πόσο των 200 ευρώ )
 • Χορήγηση διατροφικού επιδόματος σε μεταμοσχευμένους (Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται σε 362€ μηνιαίως χωρίς να απαιτείται πιστοποίηση ΚΕΠΑ)
 • Επίδομα Κίνησης:  χορηγείται σε ανασφάλιστους και ασφαλισμένους εφόσον κριθούν από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ότι έχουν: ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω β) ακρωτηριασμό και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω γ) παράλυση των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω
 • Αποκλειστική Νοσοκόμα άρθρο 25 (ΕΚΠΥ) (ΦΕΚ τ.Β/4898/2018)
 • Δυνατότητα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς υποχρέωση συμμετοχής σε γενικές εξετάσεις.
 • Όσοι/Όσες έχουν πιστοποιημένη αναπηρία 50%  τουλάχιστον ή όσοι/όσες έχουν τέκνο, σύζυγο ή αδελφό καθώς και τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις απασχόλησης του δημοσίου τομέα με επιπλέον μοριοδότηση.
 • Συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα επιμόρφωσης της ΔΥΠΑ για ΑΜΕΑ.
 • Μείωση κατά 40% της δαπάνης αγοράς επιβατικού αυτοκινήτου. Ασθενείς που παρουσιάζουν αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67% δικαιούνται μείωση κατά 40% στην αγορά επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, το οποίο είναι ειδικά διασκευασμένο για άτομα με αναπηρία.
 • Δωρεάν νομική βοήθεια.

Δικαιούχοι νομικής βοήθειας είναι και οι πολίτες με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ανεξαρτήτως εισοδήματος, κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δικαιούχοι είναι, επίσης, οι πολίτες με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ανεξαρτήτως εισοδήματος, τρίτου κράτους και ανι[1]θαγενείς, εφόσον έχουν, νομίμως, κατοικία ή συνήθη δια[1]μονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.( άρθρο 2 ν. 3226/2004, παρ 1 και 3Α)

Χρήσιμες ιστοσελίδες:

Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) :  https://opeka.gr/

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: https://ypergasias.gov.gr/

Εθνική Πύλη Αναπηρίας : https://epan.gov.gr/

Εξυπηρέτηση Πολιτών Ασφαλιστικά, Εργασιακά και Κοινωνικά Θέματα γραμμή 1555

https://1555.gov.gr/

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) https://www.eopyy.gov.gr/

Υπουργείο Υγείας : https://www.moh.gov.gr/

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) https://www.dypa.gov.gr/

Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών https://mitos.gov.gr/

1) Πως μπορώ να λάβω ποσοστό αναπηρίας; 

To ποσοστό αναπηρίας δίνεται από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) η οποία υπάγεται στην Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, νυν ΕΦΚΑ. https://www.efka.gov.gr/el/menoy/kentro-pistopoieses-anaperias-kepa

2)  Τι αιτήσεις μπορώ να κάνω μέσω του νέου συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης αναπηρίας από το ΚΕ.Π.Α;

 • Αρχική αίτηση για αξιολόγηση, η οποία υποβάλλεται είτε σε περίπτωση που ο πολίτης αξιολογείται για πρώτη φορά, είτε σε περίπτωση που έχει ήδη λήξει η προηγούμενη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.).
 • Αίτηση παράτασης, η οποία μπορεί να υποβληθεί κατά το τελευταίο τετράμηνο ισχύος της Γ.Α.Π.Α. για να λάβει νέα Γ.Α.Π.Α. που πιστοποιεί την αναπηρία του.
 • Αίτηση αναθεώρησης, η οποία υποβάλλεται οποτεδήποτε εντός της ισχύος της Γ.Α.Π.Α.
 • Αίτηση επιδείνωσης ή προσθήκης νέας πάθησης, η οποία μπορεί να υποβληθεί κατ’ αρχήν μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της ισχύουσας Γ.Α.Π.Α. και έως τέσσερις (4) μήνες πριν τη λήξη αυτής, εκτός εάν έχει προκύψει νοσηλεία κατά το πρώτο εξάμηνο ισχύος της Γ.Α.Π.Α..

Για τη διαδικασία προσφυγής κατά της πρωτοβάθμιας πιστοποίησης, οι πολίτες θα συνεχίζουν να απευθύνονται στο ΚΕ.Π.Α., μέχρι της παραγωγικής ενσωμάτωσης και αυτής της διαδικασίας στο νέο σύστημα.

3) Όλοι οι ασθενείς με καρκίνο λαμβάνουν ποσοστό άνω του 67%;

To ποσοστό αναπηρίας καθορίζεται για κάθε εξεταζόμενο ξεχωριστά κατά την κρίσης της επιτροπής αξιολόγησης, η οποία λαμβάνει υπόψη και συνεκτιμά διάφορες παραμέτρους της κάθε περίπτωσης του ασθενή. Τα ποσοστά αναπηρίας που αντιστοιχούν σε κάθε περίπτωση προβλέπονται  στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 6282/29.12.2021       

4) Το ποσοστό αναπηρίας είναι ισόβιο;

Όχι. Η πιστοποίηση αναπηρίας που θα δοθεί ορίζει και το χρονικό διάστημα αυτής. Η διάρκεια μπορεί να είναι από μερικούς μήνες, μέχρι και επ’αόριστον. Συνήθως , βάσει του ως άνω ΦΕΚ δίδεται ένα συγκεκριμένο ποσοστό για τα δύο (2) πρώτα έτη της ασθένειας και στη συνέχεια αυτό ανανεώνεται για τα δύο επόμενα έτη. 

5) Πώς γίνεται η αίτηση για Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Αναπηρίας;

H αίτηση γίνεται μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας με κωδικούς ΤaxisNet: https://epan.gov.gr/ 

Πιο συγκεκριμένα, μέσω της Πύλης, μπορείτε να:

 • υποβάλετε αίτημα για αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπηρίας μέσω των νέων ψηφιακών υπηρεσιών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (e-ΚΕΠΑ)
 • υποβάλετε αίτημα για χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας
 • έχετε πρόσβαση στα διαθέσιμα δεδομένα σας που τηρούνται στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία
 • πληροφορηθείτε για τις διαθέσιμες παροχές που σχετίζονται με την αναπηρία, καθώς και για τα κριτήρια επιλεξιμότητας αυτών

6) Πώς μπορώ να αποκτήσω την Κάρτα Αναπηρίας;

Μπορείτε είτε (α) να κάνετε αίτηση στο karta.epan.gov.gr, ώστε θα παραχθεί σχετικό έγγραφο το οποίο μπορείτε να τυπώσετε, είτε (β) μέσω της εφαρμογής wallet.gov.gr, ώστε θα έχετε την Κάρτα στο κινητό σας τηλέφωνο.

7) Μετακινούμαι από τον τόπο μόνιμης κατοικίας μου σε άλλη πόλη προκειμένου να υποβληθώ σε θεραπείες, έχω το δικαίωμα αποζημίωσης ;

Σε ασθενείς με ενεργό ασφαλιστικό φορέα παρέχονται: Σύμφωνα με το άρθρο 56 ΦΕΚ 2315/19-06-2018 δικαιούνται αποζημίωση μετακίνησης ασθενών όταν χρειάζεται να μετακινηθούν, εκτός του τόπου κατοικίας τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν πρόβλημα υγείας που δεν αντιμετωπίζεται σε υγειονομική δομή κοντά στον τόπο κατοικίας τους.

8) Θέλω να κάνω αίτηση για επίδομα (εξωιδρυματικό ή απολύτου αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ ή αναπηρικό προνοιακό επίδομα του ΟΠΕΚΑ). Τι πρέπει να κάνω;

Από 16/09/2022 για να κάνω αίτηση για επίδομα αναπηρίας πρέπει να υποβάλω και τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) που θα πάρω μετά την εξέτασή μου από το ΚΕ.Π.Α. Αν υποβάλω την αίτηση για το επίδομα στον e-ΕΦΚΑ ή στον Ο.Π.Ε.Κ.Α εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Γ.Α.Π.Α., ως ημερομηνία υποβολής της στον e-ΕΦΚΑ ή στον Ο.Π.Ε.Κ.Α. αντίστοιχα, λογίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας (παρ. 10, του αρ. 103 του ν. 4961/2022). Συνεπώς, πρώτα κάνω αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας και εντός 4 μηνών αφού παραλάβω τη Γ.Α.Π.Α. πρέπει να πάω να κάνω αίτηση για αναπηρικό επίδομα.

9) Tι είναι ο Προσωπικός Βοηθός Υγείας;

Ο Προσωπικός Βοηθός αφορά την υποστήριξη του ατόμου με αναπηρία, από Προσωπικό Βοηθό της επιλογής του ή του εκπροσώπου του (γονέα ή δικαστικού συμπαραστάτη), για την ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσής του και τη συμπερίληψή του στην κοινωνία, στη βάση των εξατομικευμένων αναγκών και συνθηκών της ζωής του και σύμφωνα με τις ατομικές επιλογές και τα ενδιαφέροντα του, ενδεικτικώς ως προς τα εξής: α) δραστηριότητες καθημερινής ζωής, όπως σίτιση, ένδυση, προσωπική υγιεινή, β) εργασία και σπουδές γ) συμμετοχή σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και δ) δραστηριότητες συμμετοχής στην κοινωνική ζωή. Το πιλοτικό πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις. Θα συμμετάσχουν σε αυτό 2.000 ωφελούμενοι. Αρχικώς θα επιλεγούν 1.000 άτομα από την Περιφέρεια Αττικής (α’ φάση προγράμματος) ενώ μέσα στο 2023 θα προστεθούν επιπλέον 1.000 άτομα από άλλες Περιφέρειες της χώρας (β’ φάση προγράμματος). Το 2024 η υπηρεσία θα επεκταθεί πανελλαδικώς, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

 

10) Καλύπτεται η ακτινοθεραπεία σε ιδιωτικές κλινικές από τον ΕΟΠΥΥ;

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. Γενικό Έγγραφο του ΕΟΠΥΥ 19703/23-04-2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΜΟΞ7Μ-6ΘΕ), όπως επικαιροποιήθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. έγγραφο οικ. 7372/18.02.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥ8ΟΞ7Μ-4Ξ5), οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ επιλέγουν ιδιωτικά κέντρα ακτινοθεραπείας για την πραγματοποίηση των Ακτινοθεραπειών τους, δεν επιβαρύνονται καμία συμμετοχή επί των Ακτινοθεραπευτικών πράξεων, παρά μόνο ως προς την ιατρική αμοιβή, την οποία επιβαρύνονται εξ ολοκλήρου. Μοναδική εξαίρεση σε αυτό αποτελεί η στερεοτακτική ακτινοχειρουργική, για  την οποία η ιατρική αμοιβή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πακέτου αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ προς τον πάροχο ακτινοθεραπείας, δηλαδή προς το ιδιωτικό κέντρο ακτινοθεραπείας. Συνεπώς οι Ιδιωτικές Κλινικές που πραγματοποιούν πράξεις Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής – Ακτινοθεραπείας δεν πρέπει ν’ αξιώνουν καμία επιπρόσθετη οικονομική απαίτηση από τους ασφαλισμένους τους. Για τις υπόλοιπες Ακτινοθεραπευτικές πράξεις, πλην της Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής – Ακτινοθεραπείας, που διενεργούνται σε συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ Ιδιωτικές Κλινικές, η Ιατρική Αμοιβή δεν περιλαμβάνεται στην τιμή αποζημίωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή Ιατρικής Αμοιβής από τον ασφαλισμένο του ΕΟΠΥΥ προς τον θεράποντα Ακτινοθεραπευτή – Ογκολόγο πιστοποιείται είτε με έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών του θεράποντα Ακτινοθεραπευτή – Ογκολόγου ή με την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών της Κλινικής στην οποία θα αναγράφεται μόνο το ποσό της αμοιβής και το όνομα του θεράποντος Ακτινοθεραπευτή – Ογκολόγου για τον οποίο προορίζεται η αμοιβή.

11) Ποιο είναι το ποσοστό συμμετοχής μου στα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά των διαγνωστικών εξετάσεων;

Το ποσοστό συμμετοχής είναι 15% επί της τιμής αποζημίωσης. Οι δικαιούχοι με πιστοποιημένη αναπηρία 80% και άνω, για οποιαδήποτε πάθηση (από ΚΕΠΑ ή άλλες Υγειονομικές Επιτροπές) δικαιούνται μηδενική 0% συμμετοχή. Επίσης, δεν καταβάλλουν συμμετοχή οι δικαιούχοι που πραγματοποιούν εξετάσεις σε δημόσιες δομές, καθώς και οι δικαιούχοι που πραγματοποιούν εξετάσεις προληπτικού ή προγεννητικού ελέγχου σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ).

12) Είμαι ασφαλισμένος του ΕΟΠΥΥ. Δικαιούμαι δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις με σκοπό την πρόληψη εμφάνισης καρκίνου;

Ναι. Συγκεκριμένα: 

Για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, μαστογραφία κάθε δύο (2) χρόνια σε γυναίκες ηλικίας από σαράντα (40) έως πενήντα (50) ετών, και κάθε χρόνο σε γυναίκες ηλικίας άνω των πενήντα (50) ετών ή σε γυναίκες άνω των τριάντα πέντε (35) ετών, εφόσον οι τελευταίες ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Για την τελευταία περίπτωση απαιτείται παραπομπή ειδικού γιατρού 

Για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, τεστ PAP κάθε χρόνο σε όλες τις γυναίκες από την έναρξη της σεξουαλικά ενεργούς ζωής, ή ανίχνευση υψηλού κινδύνου τύπων HPV-DNA test, κάθε πέντε (5) χρόνια από την ηλικία των είκοσι ενός (21) ετών μέχρι την ηλικία των εξήντα (60) ετών.

Για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη, έλεγχος προστατικού αντιγόνου (PSA) κάθε δύο (2) χρόνια σε άνδρες άνω των πενήντα (50) ετών και κάθε χρόνο σε άνδρες ηλικίας άνω των εξήντα (60) και ως ογδόντα (80) ετών

Για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του παχέος εντέρου, μικροσκοπική εξέταση ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα κάθε δύο (2) χρόνια σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας πενήντα (50) έως εβδομήντα (70) ετών, και κολονοσκόπηση κάθε πέντε (5) έτη σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας πενήντα (50) ετών και άνω ή κάθε έτος σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας σαράντα (40) ετών και άνω, εφόσον ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται παραπομπή ειδικού ιατρού

13) Πού μπορώ να ενημερωθώ για τις παροχές του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ);

Όλες οι αποζημιώσεις και καλύψεις του ΕΟΠΥΥ ορίζονται μέσα από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ) Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε εδώ https://www.eopyy.gov.gr/law/details/496fe7d2-e19a-4216-8adf-6ec7816c8c95

14) Εάν επιθυμώ επιπλέον πληροφορίες για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή θέλω να διατυπώσω παράπονα και καταγγελίες για παρόχους υγείας του Οργανισμού, πού απευθύνομαι;

Απευθύνομαι στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Κηφισίας 39, ΤΚ 151-23,

Μαρούσι, fax: 210 6871789.

15) Tι είναι η διασυνοριακή περίθαλψη και η διασυνοριακή συνταγή;

Η υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται ή συνταγογραφείται σε κράτος − μέλος της Ε.Ε διάφορο από το κράτος−μέλος ασφάλισης. Διασυνοριακή συνταγή είναι η συνταγή φαρμάκου ή ιατροτεχνολογικού βοηθήματος, η οποία εκδίδεται από ασκούντα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα στον τομέα της υγείας και που έχει νόμιμη άδεια για το σκοπό αυτόν σε κράτος − μέλος ΕΕ/ΕΟΧ και εκτελείται σε διαφορετικό κράτος-μέλος ΕΕ/ΕΟΧ.

 16)  Δικαιούμαι να αναζητήσω προγραμματισμένη διασυνοριακή περίθαλψη στο εξωτερικό;

Όταν δικαιούστε υγειονομική περίθαλψη στο πλαίσιο του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης μιας χώρας ΕΕ/ΕΟΧ, έχετε δικαίωμα να αναζητήσετε υγειονομική περίθαλψη σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ ή της Ελβετίας, που αναφέρεται επίσης ως προγραμματισμένη περίθαλψη στο εξωτερικό και ανάληψη κόστους από τη χώρα ασφάλισής σας. Η περίθαλψη θεωρείται προγραμματισμένη, όταν είναι ο λόγος για τη μετάβασή σας στο εξωτερικό ή και όταν σκοπίμως συνδυάζεται με διακοπές εφόσον η περίθαλψη θα μπορούσε να ληφθεί πριν ή να αναβληθεί για μετά τις διακοπές.

17) Θα πρέπει  να πληρώσω ο ίδιος για την περίθαλψη στο εξωτερικό ή θα αναλάβει απευθείας τη δαπάνη ο Ελληνικός φορέας ασφάλισης υγείας;

Εάν το κόστος της περίθαλψης θα αναληφθεί άμεσα από τον Ελληνικό φορέα ασφάλισης υγείας ή αν θα πρέπει να πληρώσετε όλα τα έξοδα εκ των προτέρων και να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων μετά, εξαρτάται από το εάν έχετε λάβει περίθαλψη στο εξωτερικό με το Ευρωπαϊκό έντυπο S2 (βάσει των Κανονισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΚ) 883/2004 και 987/2009) ή εάν έχετε περίθαλψη σύμφωνα με την Οδηγία 2011/24/ΕΕ, για παράδειγμα σε περίπτωση, που υποβληθήκατε σε θεραπεία από ιδιωτικό πάροχο υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διασυνοριακή περίθαλψη μπορείτε να ανατρέξετε εδώ https://eu-healthcare.eopyy.gov.gr/

και να υποβάλετε το ερώτημά σας ncp_gr@eopyy.gov.gr ή να καλέσετε στο: 210 8110935/6

18) Yπάρχουν φορείς/οργανώσεις τόσο στην Αττική όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα που παρέχουν δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη σε ασθενείς με καρκίνο;

Nαι. στα μεγάλα αστικά κέντρα η αλλά και σε άλλες  περιοχές της επαρχίας  σε τοπικό επίπεδο υπάρχουν σύλλογοι ασθενών και οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Επίσης, μερικοί φορείς έχουν αναπτύξει πρακτικές μέσω των οποίων  παρέχουν εξ αποστάσεως ψυχολογική υποστήριξη. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στα γραφεία της ΕΛΛΟΚ στο 210 7710335.

19) Είμαι φροντιστής-συγγενής ασθενή με καρκίνο. Αισθάνομαι ότι χρειάζομαι ψυχολογική υποστήριξη. Πού μπορώ να απευθυνθώ;

Σε συλλόγους  ασθενών με καρκίνο σε όλη την Ελλάδα σε Ν.Π.Ι.Δ και σε ΜΚΟ που υποστηρίζουν τους ογκολογικούς ασθενείς. Οι περισσότεροι φορείς αναπτύσσουν προγράμματα τα οποία, εκτός από την υποστήριξη του ίδιου του ασθενή, απευθύνονται και στο οικογενειακό του περιβάλλον. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στα γραφεία της ΕΛΛΟΚ στο 210 7710335.

20) Σε περίπτωση που η κατάσταση της σωματικής μου υγείας δεν μου επιτρέπει να μετακινηθώ μπορώ να λάβω νοσηλευτική φροντίδα κατ’ οίκον;

Υπάρχουν ορισμένοι φορείς, κυρίως στην Αττική, που παρέχουν νοσηλευτικές υπηρεσίες κατ’ οίκον με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όρους ένταξης. Αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε σχετικά, καλέστε στα γραφεία της ΕΛΛΟΚ  2107710335.

21)  Τι είναι η ανακουφιστική φροντίδα και σε ποιους απευθύνεται ;

Στόχος της Ανακουφιστικής Φροντίδας είναι να προλαμβάνει και να ανακουφίζει τα συμπτώματα – ψυχικά και σωματικά – που προκαλεί μία νόσος απειλητική για τη ζωή, όπως είναι ο καρκίνος, οι νευρολογικές παθήσεις, η χρόνια καρδιακή-αναπνευστική ανεπάρκεια, οι νεφροπάθειες, η HIV λοίμωξη κ.λπ., καθώς και να παρέχει ολοκληρωμένη φροντίδα στους ασθενείς, αντιμετωπίζοντας όλες τις παραμέτρους που τους δημιουργούν δυσκολίες. Η Ανακουφιστική Φροντίδα δεν αντικαθιστά τη θεραπεία που ακολουθεί ο ασθενής, αλλά παρέχεται συμπληρωματικά με αυτή.

22) Που μπορώ να λάβω ανακουφιστική φροντίδα;

 Οι υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας παρέχονται σε Δομές Ανακουφιστικής Φροντίδας Ασθενών (Δ.Α.Φ.Α.). Οι Δ.Α.Φ.Α. είναι δημόσιες ή ιδιωτικές μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας για την ολιστική και διεπιστημονική κάλυψη των αναγκών των ασθενών, που αντιμετωπίζουν προβλήματα, τα οποία σχετίζονται με απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες ή με χρόνια εξελικτικές ασθένειες, καθώς και για τη στήριξη των οικογενειών τους. Συγκεκριμένα οι Δ.Α.Φ.Α.  διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

 • Μονάδες παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον ανακουφιστικής φροντίδας σε εξωτερικούς ασθενείς, οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας,
 • Ειδικά εξωτερικά ιατρεία ή Κέντρα Ημερήσιας Ανακουφιστικής Φροντίδας Ασθενών (Κ.Η.Α.Φ.Α.), τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας,
 •  Ξενώνες Ανακουφιστικής Φροντίδας Ασθενών (Ξ.Α.Φ.Α.) που νοούνται ως φορείς δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας και
 • Μονάδες Ανακουφιστικής Φροντίδας Ασθενών (Μ.Α.Φ.Α.), στο πλαίσιο λειτουργίας νοσοκομείων ή ιδιωτικών κλινικών που νοούνται ως φορείς δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

23) Έχω υποβληθεί σε Μεταμόσχευση Μυελού των Οστών. Δικαιούμαι κάποια οικονομική ενίσχυση από το κράτος;

Οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε Μεταμόσχευση Μυελού των Οστών δικαιούνται διατροφικό επίδομα. Για τη χορήγηση του επιδόματος δεν χρειάζεται οι ασθενείς να έχουν πιστοποίηση αναπηρίας. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένοι, οι ανασφάλιστοι και οι συνταξιούχοι ασφαλιστικών φορέων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μη λαμβάνουν διατροφικό επίδομα από άλλον φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Αρμόδιος φορέας παροχής του επιδόματος είναι ο ΟΠΕΚΑ. Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ.

24) Έχω νοσήσει από καρκίνο και έχω λάβει πιστοποίηση αναπηρίας, όμως είμαι άνεργος. Υπάρχει ειδική μέριμνα για εύρεση εργασίας;

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για τους ανέργους και τις άνεργες που ανήκουν σε Ειδικές και Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες, όπως είναι τα Άτομα με Αναπηρία (AμεΑ).

Σε άνεργους και άνεργες που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες παρέχονται Συμβουλευτικές Υπηρεσίες όπως:
• Ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση σχετικά με θέματα κατάρτισης, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας.
• Εξατομικευμένη υποστήριξη, με στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας την κοινωνική και οικονομική αυτονόμηση.

Προϋπόθεση για την εγγραφή στο ειδικό μητρώο ανέργων των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), είναι η κατοχή Γνωμάτευσης αναπηρίας από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), σε ισχύ. Η Γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α. θα πρέπει να πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, καθώς και ικανότητα για εργασία (δεκτές γίνονται και οι γνωματεύσεις της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΙΚΑ).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α.

25) Χρειάζομαι νομική υποστήριξη για μία δικαστική μου υπόθεση. Τι προβλέπεται αν έχω Πιστοποίηση Αναπηρίας;

Στους πολίτες με αναπηρία 67% και άνω παρέχεται δωρεάν νομική και συμβουλευτική βοήθεια για δικαστικές υποθέσεις, ανεξαρτήτως εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 5023/2023. Η νομική βοήθεια παρέχεται ύστερα από αίτηση του ίδιου του δικαιούχου στο Πρωτοδικείο. Η αίτηση αναφέρει συνοπτικά το αντικείμενο της δίκης ή της πράξης και τα στοιχεία που βεβαιώνουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την παροχή της βοήθειας.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.odigostoupoliti.eu/nomos-5023-2023-dikaiomata-ton-atomon-me-anapiria-amea/

26) Είμαι ασθενής με καρκίνο και πρέπει να εκπληρώσω την στρατιωτική μου θητεία. Δικαιούμαι απαλλαγή;

Σύμφωνα με τον νόμο 3421/2005 (ΦΕΚ 302 τ.Α΄), οι ασθενείς με καρκίνο απαλλάσσονται από την υποχρεωτική εκπλήρωση της στρατιωτικής τους θητείας, υποβάλλοντας στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο έγγραφα σχετικά με τη διάγνωσή τους από δημόσιο νοσοκομείο.

Επιπλέον, οι οπλίτες που έχουν συγγενείς (τέκνο, σύζυγο, γονέα ή αδελφό/ή) με αναπηρία άνω του 67% ανήκουν στην ειδική κατηγορία της εξαίρεσης μετάθεσης οπλιτών.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

27) Είμαι ασθενής με καρκίνο και έχω πιστοποίηση αναπηρίας. Δικαιούμαι θέση στάθμευσης;

Σε περιπτώσεις που λόγω της φύσης της αναπηρίας παρακωλύεται η βάδιση, σε περιπτώσεις πλήρους παράλυσης άνω ή κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, σε περιπτώσεις σοβαρής κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο του 67% και σε περιπτώσεις σοβαρής κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά άνω του 67%, από τα οποία τουλάχιστον το 40% προκύπτει από το ένα κάτω άκρο, παρέχεται η δυνατότητα θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέτουν σχετική αίτηση στον Δήμο μόνιμης κατοικίας. Το τμήμα Κυκλοφοριακού της Τεχνικής Υπηρεσίας εξετάζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κατόπιν αυτοψίας αρμοδίου υπαλλήλου εισηγείται προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την έγκριση της θέσης στάθμευσης.

Δυνατότητα θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ παρέχεται επίσης και σε περιπτώσεις αναπηρίας για άλλους λόγους.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

28) Είμαι γονέας παιδιού που νοσεί με καρκίνο. Δικαιούμαι άδεια από την εργασία μου;

Για τους εργαζόμενους γονείς παιδιών έως 18 ετών που νοσούν με νεοπλασματική ασθένεια, προβλέπεται χορήγηση ειδικής γονικής άδειας διάρκειας δέκα (10) εργάσιμων ημερών κατ’έτος με αποδοχές, για την αντιμετώπιση αναγκών των παιδιών.
Η άδεια αφορά γονείς φυσικούς, θετούς, ανάδοχους και τεκμαιρόμενες μητέρες του άρ. 1464 του Α.Κ. που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας.

Περισσότερα σχετικά με τα εργασιακά σας δικαιώματα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας.

29) Είμαι ασθενής με καρκίνο. Δικαιούμαι επιπλέον ημέρες άδειας από την εργασία μου;

Οι ασθενείς με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 περ.β’ εδ.α’ του Ν. 2643/98, δικαιούνται έξι (6) εργάσιμες ημέρες επί πλέον της κανονικής τους αδείας κατ’ έτος.

Η ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές των μισθωτών, που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, επαυξάνεται κατά έξι (6) εργάσιμες ημέρες για άτομα με αναπηρία, μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον συντρέχουν και γι` αυτούς οι ουσιαστικές προϋποθέσεις του άρθρου 1 του Ν. 2643/1998. Η επαύξηση αυτή είναι ανεξάρτητη από τον τρόπο και το χρόνο της πρόσληψης. Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ.

Δικαιώματα