Επιλογή Σελίδας

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο & Εξελεγκτική Επιτροπή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ

Σε συνέχεια των αρχαιρεσιών για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 7ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023, η σύσταση Δ.Σ. και Ε.Ε. διαμορφώνεται ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο 2023-2026

Πρόεδρος: Γεώργιος Καπετανάκης

Αντιπρόεδρος: Παρασκευή Μιχαλοπούλου

Γραμματέας: Μαρία Θεοδωρίδου

Ταμίας: Αγγελική Στεφανάκη

Μέλος: Ιωάννα Καραβάνα

Μέλος: Μαρία Τζίμα

Μέλος: Απόστολος Χαριτωνίδης

 

Εξελεγκτική επιτροπή 2023-2026

Ειρήνη Γεωργοσοπούλου

Βασίλειος Καραπίντσιος

Μαρίνα Κουλεντιανού