Επιλογή Σελίδας

Στις 8 – 10 Ιουνίου 2018 διοργανώνεται η Ετήσια Γενική Συνέλευση της ECPC (European Cancer Patient Coalition) στις Βρυξέλλες. Ήδη η ECPC έχει στείλει ενημέρωση σε όλους τους συλλόγους που είναι μέλη της προκειμένου να εξασφαλίσουν την συμμετοχή τους με τη διαδικασία των early birds. Όσοι λοιπόν επιθυμούν να συμμετάσχουν, ως εκπρόσωποι των συλλόγων τους, μπορούν να προβούν στη αποστολή της συμπληρωμένης φόρμας που θα βρουν εδώ. Επισημαίνεται ότι θα υπάρξει και στη συνέχεια η δυνατότητα να δηλώσει κάποιος συμμετοχή, με τη διαφορά ότι θα πρέπει να καλύψει τη δαπάνη μετάβασης και στη συνέχεια να αποστείλει τα δικαιολογητικά για να αποζημιωθεί. Πληροφορίες αναλυτικά σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε θα βρείτε επισκεπτόμενοι το site της ECPC. Επίσης όσοι σύλλογοι θέλουν να γίνουν μέλη της ECPC θα μπορέσουν να βρουν την σχετική αίτηση στο site της ECPC και να τη στείλουν με mail συμπληρωμένη.